Makazaste platforme pogodne za rad na većim visinama

makazaste platforme

Makazaste platforme spadaju u građevinske mašine koje su pogodne za sve građevinske radove na većim visinama.

Njihova primena je podjednaka za unutrašnje ali i spoljne građevisnke radove, pri čemu se visina za rad dodatno može podešavati. Nosivost makazastih platformi može iznositi do 900kg, dok se maksimalna visina za izvođenje radova svodi do 17m. Zbog sistema za podizanje koji podseća na makaze, dobili su svoj naziv. 

Najtraženiji model makazastih platformi

Velika pažnja u građevinarstvu poklanja se samohodnim makazastim platformama. Njihova prednost u odnosu na druge je velika efikasnost i primena u svim vremenskim uslovima. Najčešće su pogodne za područja sa održavanjem objekata jer im dodatna podesivost visine olakšava primenu. Upravo visina i nosivost tereta makazastih platformi određena je upotrebom dizela ili ugrađenog električnog sistema.

Makazastoj platformi sa pogonom na dizel povereva se veća nosivost tereta i maksimalna visina na kojoj se radovi mogu izvoditi. Kada su u pitanju električne makazaste platforme, one su svakako manje nosivosti tereta ali i visina. Pogodnije za upotrebu su svakako one makazaste platforme na dizel motore. Manipulacija makazastom platformom je lakša u unutrašnjosti prostora, gde su električne našle svoju primenu. Električne makazaste platforme samim tim nisu pogodne za raznovrsne nepristupačne terene. 

Primena makazastih platformi

Makazaste platforme poseduju odliku sigurnog obavljanja poslova na većim visinama. One poseduju platforme na kojima nosivost tereta i ljudska snaga za obavljanje radova jesu zaštićeni od svih eventualnih spoljašnjih oštećenja. Svi radovi na većim visinama iziskuju iskusne radnike, one koji poseduju dodato radno iskustvo i snalažljivost. Radnici sa pređašnjim iskustvom iza sebe, daju efektnije rezultate tokom rada a obučeni su za reagovanje u opasnim situacijama. Korišćenje makazastih platformi na zameni spoljnih instalacija, ugradnji klima uređaja i svim visinskim radovima smatra se jednostavnijim. Pristupanje objektima na kojima se vrši remont ili korekcija je svakako sigurnija zbog posedovanja zaštitne korpe sa ogradom. Tamo gde se izvode radovi na postavljanju novih fasada, nije potrebna dodatna ugradnja skela i dizalica, već su makazaste platforme i ovde pronašle svoju primenu do određenih vsina. 

Manipulacija makazastih platformi

Zbog specifičnosti samih mašina i primene na velikim visinama, pre same upotrebe potrebno je proći obuku same upotrebe. Bezbedno rukovanje je od izuzetne važnosti za svaki dalji efektivan rad. Kupcima se pruža mogućnost od strane samog prodavca, kao što je obuka i upoznavanje sa delovima za manipulaciju vozila. Kako su mašine primenljive na velikim visinama, stoga se racionalna i bezbedna upotreba stavlja u prvi i najvažniji plan. Kako su pogodne za sve spoljne građevinske radove, zbog svog gabarita one se ne mogu upotrebljavati u svakodnevnom saobraćaju. U ovom slučaju se vrši dopremanje mašina do lokacije za izvođenje radova. 

Podizanje tereta se kod makazastih platformi vrši uspravno, pri čemu je pristup gradilišta njihovom manipulacijom brži i sigurniji. Makazaste platforme su isplativije za samu upotrebu zbog nosivosti većeg broja ljudi i lakših materijala za izvođenje radova. Time se u velikoj meri štedi na vremenu. Tokom upotrebe, svi majstori kod sebe na platformi imaju potreban alat i materijal kojim obavljaju radove. Makazaste platforme takođe poseduju sigurnost za radnike zbog ograđene korpe i mogućnosti vezivanja za istu. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *