Primena fiskalnih kasa

fiskalne kase

Danas su fiskalne kase neizostavni deo opreme svake trgovinske radnje šta god se u njoj prodavalo.  Mogu biti raznih oblika, veličina i perfomransi u zavisnosti od Vaših potreba odlučićete se za onu koja Vam najviše odgovara u Vašem poslovanju. Veliki izbor fiskalnih kasa u ponudi ima firma Jankovic fiskal.

Sva lica koja su upisana u registar  i koja obavljaju delatnost prometa dobara na malo ili neko pružanje usluga fizičkim licima u obavezi su da evidentriraju promet preko fiskalnih kasa. Preduzetnici i pravna lica koja se bave nekom od ovih poslova po zakonu su dužne da u svom objektu imaju fiskalnu kasu, svuda gde se prodaje neka roba gde je sa druge strane fizičko lice koju tu robu koristi.

Postoje dva segmenta fiskalnih kasa. Jednoj vrsti kasa nije potreban računar prilikom izdavanja računa, jer se svi artikli nalaze u kasi. Ovakva kasa povezana je serverom poreske uprave i tako se prati promet. Drva vrsta su fiskalni štampači kojima je neophodan računar. Svaka kasa ima svoju fiskalnu memoriju gde se čuva celokupni promet koji je bio na tom uređaju.

Pored evidentiranja poreza, zakon o fiskalnim kasama namenjen je pre svega zaštiti potrošača i poboljšanju kontorle u samom prodajnom objektu.  Svaki poreski obveznik dužan je da sačini dnevni izveštaj o tome šta se sve kupilo tokom dana u nekom prodajnom objektu. Na taj način država ima mogućnost da  efikasnije sprovodi kontrolu.

Svaki korisnik upisuje u kasu podatke o sebi, i sa tim podacima gde se podrazumeva logo firme i PIB u mogućnosti je da izda validan fisklani račun što je i osnova fiskalnog zakona.  Poreski obveznik je dužan da na posebnom obrascu izda fiskalni račun fizčkom licu u slučaju da dođe do kvara fiskalne kase.

Ovaj poseban obrazac sadrži sve one elemente koje sadrži i fiskalni račun, što bi podrazumevalo koje dobro je prodato, količina, jedinica mere, PDV, vrednost, potpis i pečat onog lica koje je izvršlio prodaju. Kada bi svako fizičko lice uzelo svoj račun, siva ekonomija bi prestala da postoji. Bez obzira koja usluga se plaća i koja je njena vrednost, obavezno uzimte svoj fiskalni račun.

Koja je uloga poreske uprave?

Poreska uprava poseduje veliku količinu podataka o poreskim obveznicima. Dosta tih infomracija je povervljivo i vode se kao službena tajna. Na sajtu poreske uprave nalaze se infomracije o poreksim obveznicima koje su dostupne svima.

Infomracije se dobijaju tako što se ukuca PIB (koji je vidljiv na fiskalnom računu) tog poreskog obveznika i dobijaju se osnovni podaci. Poreska uprava ima pravo da objavi listu poreskih neplatiša. Veliki je problem u Srbiji oko neplaćanja poreza te objavljivanje ovakih lista doprinosi javnom interesu, gde se skreće pažnja da je plaćanje poreza jako bitna stvar u jednom sistemu.

Ono što je u obavezi poreska uprava da izda jeste izveštaj o tome koliko je poreza naplaćeno i kog tačno poreza. Obaveza čuvanja službene tajne nije povređena onda kada se podaci izdaju u slučaju da je napravljen neki prekšraj, pa su nadležnom državnom ogranu potrebne određene informacije o tome šta se tačno desilo.  Službena tajna nije povređena i onda kada se na zahtev poreskog oragana neke druge države traže određeni podaci poreskoj kontroli.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *