Privatni Vrtići kao Opcija

dete u vrtiću

Vrtići pružaju deci značajne veštine koje će ih još u najranijem uzrastu pripremiti za nastavak obrazovanja i samoobrazovanja. Takođe će ih naučiti komunikaciji, toleranciji ali i pružiti potrebnu dozu zabave koje su mališanima neophodni.  Deci će biti omogućeni različiti vidovi učenja kroz zabavu, razvoj kreativnosti ali i formiranje određenih radnih navika.

U izboru vrtića prednost treba dati privatnim ustanovama jer su u svojoj neprekidnoj borbi za napretkom i konkurentima pronašli pravu organizacionu strukturu. Zato su privatni vrtići uvek u potrazi za boljim, čak iako to nekad zahteva promene. Oni prate i primenjuju nove metode u pedagoškom razvoju deteta.  Ipak, i pored svega ovoga, prvo pitanje koje se postavlja je cena.

I zaista privatni vrtići jesu skuplji u odnosu na državne. Ali, da li vredi dati više novca?

Primera radi, usled nedovoljnih finansijskih sredstava, veliki broj državnih vrtića nije opremljeno niti su njihovi kadrovi obučeni za rad sa decom sa posebnim potrebama. U privatnim se sa posebnom pažnjom pomaže toj deci. Isto tako, selektiranje dece se razlikuje. Državni imaju zakonsku obavezu da prime svu decu za razliku od privatnih koji  mogu da naprave izbor dece koju će da prime. Naravno da je ravnopravnost prisutna sve vreme, ali postoje situacije gde se izbor treba napraviti.

Državni i privatni vrtići se mogu bitno razlikovati po programu koji sprovode.

Državni vrtići moraju da prate propisane programe, oni su jasno utvrđeni i prestavljaju standard, a privatni mogu po želji odabrati programe koji mogu doneti bolje rezultate, ali ponekad i lošije. Ipak, u radu sa decom  treba da postoji doza primenljivosti i kreativnosti, ali bez njegove standardizacije.  Rezultati ovoga  u svetu pokazuju da deca u privatnim vrtićima postižu više rezultate na testovima.

Pored značaja intelektualnog razvoja deteta, veliki akcenat se daje njegovom emotivnom razvoju. Deca se uče da budu samouverena, otvorena, komunikativna i da se zajedno druže. Ovo su važne vrline za celi životni vek i upravo one će im omogućiti povezivanje sa ljudima. Kroz osećaj zajedništva i pripadanja će im i školovanje proći bezbrižnije, srećnije i sa puno optimizna i entuzijazma. Kroz timski rad i širenje pozitivne energije između dece se stvara  idelalna atmosfera za potpuni razvoj deteta u svim poljima.

Privatni vrtići imaju znatno manji broj dece u grupi. To doprinosi da se svakom detetu pruži posebna pažnja kako bi njihovi individualni talenti mogli biti rano otkriveni. Dete se ohrabruje da nastavi sa radom, da prevazilazi probleme kako se ne bi osećalo izostavljeno. Fokus se daje i određenim predmetima kao što su strani jezici. Poznato je da se oni  najlakše uče u ranom uzrastu.

Vrata privatnih vrtića su roditeljima otvorena za svaku vrstu pitanja, nedoumica, pa čak i saveta. Oni imaju mogućnost da prate kako se njihovo dete snalazi u takvom okruženju. Postoje različite opcije i mogućnosti u odnosu na to koliko vremena roditelji žele da njihovo dete provedi u vrtiću. Ukoliko su roditelji ceo dan prezaposleni, postoji mogućnost za celodnevni boravak deteta. U dogovoru sa roditeljima  moguće je i da dete provede u vrtiću i pola dana kao ida dolazi određenim danima  u nedelji.  Vremenski model je potpuno prilagodljiv obavezama roditelja.

Аутор: admin

Kulturni radnik. Na stalnom putu samoobrazovanja!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *