Da li se trudnoća može sprečiti ako se izbegava odnos tokom plodnih dana?

Izbegavanje odnosa tokom plodnih dana može smanjiti rizik od začeća. Plodni dani obično dolaze oko sredine menstrualnog ciklusa kod većine žena. Međutim, važno je napomenuti da ova metoda nije 100% pouzdana i može dovesti do trudnoće ako se ne primenjuje pažljivo.

Da biste tačno pratili plodne dane, možete koristiti različite metode, uključujući praćenje menstrualnog ciklusa, upotrebu testova ovulacije ili metode kao što je tzv. „kalendarska metoda“. 

Kalendarska metoda podrazumeva praćenje dužine menstrualnog ciklusa i određivanje dana plodnosti na osnovu prethodnih ciklusa. Oslanjanje isključivo na plodne dane kao metodu kontracepcije nije najpouzdanija opcija. Plodni dani se mogu razlikovati kod svake žene i mogu biti nepravilni, pa je teško tačno predvideti kada će se ovulacija desiti. Osim toga, sperma može preživeti u telu žene nekoliko dana, što znači da postoji rizik od trudnoće čak i ako se odnos ima pre ovulacije.

Različite studije pokazuju različite stope pouzdanosti za metode kao što je „kalendarska metoda“ ili praćenje ciklusa. Pouzdanost ovih metoda obično varira od 75% do 90%. To znači da, iako su plodni dani uzeti u obzir, još uvek postoji značajan rizik od neželjene trudnoće.

Kako se sprovodi kalendarska metoda zaštite od trudnoće?

Kalendarska metoda podrazumeva praćenje menstrualnog ciklusa da bi se identifikovali plodni dani i izbegavali odnosi tokom tih dana, u cilju sprečavanja trudnoće. Evo osnovnih koraka za sprovođenje kalendarske metode:

Praćenje menstrualnog ciklusa: Počnite beležiti svoje menstruacije kako biste pratili dužinu svakog ciklusa. Svaki ciklus počinje prvog dana menstruacije.

Određivanje plodnih dana: Da biste izračunali plodne dane, oduzmite 18 dana od dužine najkraćeg ciklusa koji ste zabeležili. Na primer, ako je najkraći ciklus koji ste zabeležili bio 26 dana, onda oduzmite 18 od 26, što iznosi 8. To znači da su vaši plodni dani od 8. do 18. dana vašeg ciklusa.

Izbegavanje odnosa tokom plodnih dana: Tokom plodnih dana, trebali biste izbegavati seksualni odnos ili koristiti dodatne metode kontracepcije, poput kondoma, kako biste smanjili rizik od trudnoće.

Ipak, ova metoda nije potpuno pouzdana i ne preporučuje se kao jedina metoda kontracepcije ako želite maksimalno smanjiti rizik od trudnoće. To je zato što dužina menstrualnih ciklusa i plodni dani mogu varirati, i lako je napraviti grešku u izračunavanju. 

Zbog toga se za zaštitu od neželjene trudnoće preporučuju drugačiji vidovi zaštite.

Kako se najbolje zaštiti od neželjene trudnoće?

Ako želite da sprečite trudnoću, preporučljivo je koristiti pouzdanije metode kontracepcije, poput kondoma, oralnih kontraceptiva ili intrauterinih uređaja (spirala). Ove metode pružaju znatno veću sigurnost u sprečavanju trudnoće u poređenju sa oslanjanjem samo na plodne dane.

U nastavku teksta saznajte više o njima. 

Kondomi kao sredstvo kontracepcije

Kondomi su mehanička barijerna metoda kontracepcije koja štiti od trudnoće sprečavanjem direktnog kontakta između sperme i jajne ćelije. Evo kako kondomi funkcionišu i koliko su pouzdani:

Fizička barijera: Kondom je tanka guma ili lateksna pregrada koja se postavlja preko muškog genitalnog organa kako bi sprečila da sperma dođe u kontakt sa jajnom ćelijom.

Blokiranje sperme: Kondom sprečava spermu da prodre u ženski reproduktivni trakt, što znači da se jajna ćelija ne može oploditi.

Blokiranje sperme: Kondom sprečava spermu da prodre u ženski reproduktivni trakt, što znači da se jajna ćelija ne može oploditi.

Pouzdanost kondoma zavisi od pravilnog korišćenja. Kada se kondomi pravilno koriste, pouzdanost se ocenjuje na oko 98% zaštite od trudnoće. To znači da od 100 parova koji koriste kondome tokom godine, samo kod oko 2 para može doći do trudnoće. 

Međutim, greške u korišćenju, kao što je nepravilno postavljanje ili pucanje kondoma, mogu smanjiti njihovu efikasnost.

Kondomi imaju dodatnu, važnu korist, a to je zaštita od seksualno prenosivih infekcija (SPI). 

Ipak, važno je koristiti kondome pravilno i pažljivo kako bi ostvarili svoju efikasnost. Pratite uputstva na pakovanju i vodite računa o pravilnom rukovanju i postavljanju kondoma.

Kontraceptivne pilule kao sredstvo kontracepcije

Kontraceptivne pilule su oralni kontraceptivni metod koji sprečava trudnoću regulišući hormone kod žene. Kontraceptivne pilule sadrže sintetičke hormone, obično estrogen i progesteron, ili samo progesteron. Ovi hormoni deluju na nekoliko načina:

Inhibiraju ovulaciju: Pilule sprečavaju oslobađanje jajne ćelije iz jajnika.

Zadebljavaju cervikalnu sluz: Otežavaju prolazak sperme kroz cervikalnu sluz kako bi sprečili da se spoje sa jajnom ćelijom.

Menjaju unutrašnju sredinu materice: Pilule čine unutrašnju sredinu materice manje pogodnom za implantaciju oplođene jajne ćelije.

Da bi kontraceptivne pilule bile efikasne, važno je uzimati ih svaki dan u isto vreme. Greške u uzimanju, kao što su preskočene pilule ili kašnjenje u uzimanju, mogu smanjiti njihovu efikasnost.

Kada se pilule pravilno uzimaju, pouzdanost se procenjuje na oko 99% zaštite od trudnoće. To znači da je samo oko 1 od 100 žena koje pravilno koriste kontraceptivne pilule tokom godine verovatno da će ostati trudna.

Međutim, važno je napomenuti da kontraceptivne pilule ne pružaju zaštitu od seksualno prenosivih infekcija (SPI). 

Ako menjate partnere ili niste sigurni u seksualnu istoriju vašeg partnera, preporučuje se korišćenje kondoma u kombinaciji sa kontraceptivnim pilulama kako biste se zaštitili od SPI.

Obzirom da svako telo reaguje drugačije na hormone, važno je konsultovati se sa doktorom kako biste odabrali najbolju opciju za vas i pratili vaše zdravstveno stanje tokom dugotrajne upotrebe.

Kontraceptivne pilule su oralni kontraceptivni metod koji sprečava trudnoću regulišući hormone kod žene. Kontraceptivne pilule sadrže sintetičke hormone, obično estrogen i progesteron, ili samo progesteron. Ovi hormoni deluju na nekoliko načina:

  • Inhibiraju ovulaciju: Pilule sprečavaju oslobađanje jajne ćelije iz jajnika.
  • Zadebljavaju cervikalnu sluz: Otežavaju prolazak sperme kroz cervikalnu sluz kako bi sprečili da se spoje sa jajnom ćelijom.
  • Menjaju unutrašnju sredinu materice: Pilule čine unutrašnju sredinu materice manje pogodnom za implantaciju oplođene jajne ćelije.

Da bi kontraceptivne pilule bile efikasne, važno je uzimati ih svaki dan u isto vreme. Greške u uzimanju, kao što su preskočene pilule ili kašnjenje u uzimanju, mogu smanjiti njihovu efikasnost.

Kada se pilule pravilno uzimaju, pouzdanost se procenjuje na oko 99% zaštite od trudnoće. To znači da je samo oko 1 od 100 žena koje pravilno koriste kontraceptivne pilule tokom godine verovatno da će ostati trudna.

Međutim, važno je napomenuti da kontraceptivne pilule ne pružaju zaštitu od seksualno prenosivih infekcija (SPI). 

Ako menjate partnere ili niste sigurni u seksualnu istoriju vašeg partnera, preporučuje se korišćenje kondoma u kombinaciji sa kontraceptivnim pilulama kako biste se zaštitili od SPI.

Obzirom da svako telo reaguje drugačije na hormone, važno je konsultovati se sa doktorom kako biste odabrali najbolju opciju za vas i pratili vaše zdravstveno stanje tokom dugotrajne upotrebe.

Spirala kao sredstvo kontracepcije

Intrauterini uređaj (spirala) je mala medicinska naprava koja se postavlja unutar materice i koristi se kao sredstvo za kontracepciju. Spirala štiti od trudnoće na nekoliko načina i smatra se vrlo pouzdanom metodom kontracepcije. Evo kako spirala funkcioniše i koliko je pouzdana:

Fizička barijera: Spirala stvara fizičku barijeru unutar materice koja sprečava oplođenu jajnu ćeliju da se implantira u zid materice. To znači da, čak i ako dođe do oplodnje, trudnoća se ne može razviti.

Promena u cervikalnoj sluzi: Spirala može izazvati promene u cervikalnoj sluzi, što otežava prolazak sperme kroz cerviks i ulazak u matericu. To dodatno smanjuje mogućnost oplođenja jajne ćelije.

Inhibicija ovulacije: Iako im to nije osnovna namena, neki tipovi spirala, poput intrauterinih naprava sa progesteronom (IUD), takođe mogu inhibirati ovulaciju.

Pouzdanost spirala zavisi od vrste spirale koja se koristi. Postoje dva glavna tipa spirala: hormonalna IUD i bakarna IUD.

Hormonalna IUD: Hormonalne spirale, kao što je Mirena, često se smatraju najpouzdanijim i mogu pružiti zaštitu od trudnoće do 3 do 6 godina, zavisno o modelu. Pouzdanost ovih spirala je veoma visoka, sa stopom efikasnosti od oko 99%.

Bakarna IUD: Bakarne spirale, poput ParaGard, ne sadrže hormone i pružaju zaštitu od trudnoće do 10 godina. Pouzdanost bakarnih spirala je takođe visoka, sa stopom efikasnosti od oko 99%.

Važno je napomenuti da se IUD postavlja od strane medicinskog stručnjaka i nakon toga zahteva redovnu kontrolu. Pravilna upotreba IUD-a pruža dugotrajnu i visoko pouzdanu zaštitu od trudnoće, ali ne pruža zaštitu od seksualno prenosivih infekcija (SPI). 

Ako razmišljate o upotrebi IUD-a, trebali biste se posavetovati sa svojim lekarom kako biste odabrali najbolju opciju za vas i razgovarali o potencijalnim nuspojavama ili komplikacijama.

  • Fizička barijera: Spirala stvara fizičku barijeru unutar materice koja sprečava oplođenu jajnu ćeliju da se implantira u zid materice. To znači da, čak i ako dođe do oplodnje, trudnoća se ne može razviti.
  • Promena u cervikalnoj sluzi: Spirala može izazvati promene u cervikalnoj sluzi, što otežava prolazak sperme kroz cerviks i ulazak u matericu. To dodatno smanjuje mogućnost oplođenja jajne ćelije.
  • Inhibicija ovulacije: Iako im to nije osnovna namena, neki tipovi spirala, poput intrauterinih naprava sa progesteronom (IUD), takođe mogu inhibirati ovulaciju.

Pouzdanost spirala zavisi od vrste spirale koja se koristi. Postoje dva glavna tipa spirala: hormonalna IUD i bakarna IUD.

Hormonalna IUD: Hormonalne spirale, kao što je Mirena, često se smatraju najpouzdanijim i mogu pružiti zaštitu od trudnoće do 3 do 6 godina, zavisno o modelu. Pouzdanost ovih spirala je veoma visoka, sa stopom efikasnosti od oko 99%.

Bakarna IUD: Bakarne spirale, poput ParaGard, ne sadrže hormone i pružaju zaštitu od trudnoće do 10 godina. Pouzdanost bakarnih spirala je takođe visoka, sa stopom efikasnosti od oko 99%.

Važno je napomenuti da se IUD postavlja od strane medicinskog stručnjaka i nakon toga zahteva redovnu kontrolu. Pravilna upotreba IUD-a pruža dugotrajnu i visoko pouzdanu zaštitu od trudnoće, ali ne pruža zaštitu od seksualno prenosivih infekcija (SPI). 

Ako razmišljate o upotrebi IUD-a, trebali biste se posavetovati sa svojim lekarom kako biste odabrali najbolju opciju za vas i razgovarali o potencijalnim nuspojavama ili komplikacijama.

Korisne strategije za dom bez briga!

U današnjem svetu, gde se život odvija brže nego ikad pre, svaki pojedinac teži savršenoj zoni mira, sigurnosti i zaštite. Dom je mesto gde svako treba da se oseća sigurno i zaštićeno, daleko od buke, haosa i potencijalnih opasnosti koje vrebaju iz spoljnog sveta. Da biste stvorili ovakvo utočište, potrebno je uložiti razmišljanje, vreme i sredstva u određene strategije koje će osigurati da vaš dom postane upravo to.

Настави са читањем „Korisne strategije za dom bez briga!“

Tegobe koje dovode do stanja promuklosti

Veoma česta pojava oštećenja grla okarakterisana je kao promuklost odnosno stanje laringitisa. Tegobu promuklosti najčešće prati otežani govor odnosno nešto tiši tonalitet od uobičajnog zvuka. Tokom stanja promuklosti efekat vibracija samih glasnih žica koje stvaraju efekat zvuka je znatno manji, pa samim tim usmerenost zvuka može biti kroz nos. Promuklost se ističe nešto grubljim glasom i zatezanjem glasnih žica koje često može biti blagog bola. Glas deluje jako umorno, zategnuto, hrapavo i veoma napeto za svakodnevnu komunikaciju. Ukoliko imate određene tegobe promuklosti, primenite prirodne metode lečenja uz kombinaciju pažljivo biranih medikamenata.

Primena septoleta za promuklost u terapijske svrhe

Ukoliko patite od stanja promuklosti grla, neophodno je detaljno ispitati moguća dejstva odnosno promene koje su do takvog stanja dovele. Ukoliko utvrdite da izvor problema nije simptomatske prirode odnosno drugih bolesti disajnih puteva i bronhija, moguća je primena septoleta za promuklost. 

Septolete za promuklost će uticati na opuštenost glasnih žica, oblaganje disajnih puteva i time ublažavanje otežanog govora. Opisane septolete u svom sastavu poseduju antiseptike kao saveznike u borbi protiv umerenog bola u grlu. Uz antiseptike, osnovni sastojci septoleta za stanje promuklosti su prirodnog porekla na bazi limuna i mente. 

Promuklost može nastati dejstvom naprezanja glasnih žica, ukoliko profesionalno delovanje zahteva često izlaganje opterećenju, kao na primeru solo pevanja. 

Sledite primenu drugih načina lečenja promuklosti

Detaljno lečenje promuklosti u osnovi znači pronalaženje samog uzroka otežanog govora, čime se uključuju stanje grla, nosa i ušiju. Neophodno je isključiti druge upalne procese ili veoma česte maligne promene koje otežavaju sam govor i vibraciju glasnih žica. 

Ukoliko je promuklost prerasla u hronično stanje, obezbedite obavezan detaljan pregled stručnog lica odnosno nadležnog lekara specijaliste. Detaljnom analizom utvrđuje se stanje glasnih žica odnosno nabora uz primenu specijalizovanih testova za promer glasa. 

Promuklost je veoma često stanje prehlada pri čemu se izazvano navedenim faktorima naziva laringitisom. Dalji uzroci su alergijske prirode, čime se u proces terapije pore septoleta uključuju posebni medikamenti za lečenje alergija. 

Osobe koje za svoju profesiju upotrebljavaju glas u vidu pevanja ili čitanja, moraju često odmarati glasne žice, hidrirati ih i upotrebljavati prirodne preparate za suzbijanje nastalih tegoba. 

Neželjeni efekti koji dovode do stanja promuklosti

Sistematskim praćenjem uzročnika mnogih bolesti, moguće je sprečavanje štetnih dejstava na celokupno respiratorno zdravlje. Kao poseban antropogeni efekat ističe se pušenje odnosno štetno delovanje čestica duvana. Dalje se ističe udisanje štetnih materija naročito diokisina, čestica čađi, prašine ili toksičnih materija. 

Čestim kašljanjem stanje promuklosti se pogoršava uz posebne efekte suvog nadražaja. Terapijsko delovanje je usmereno na prevenciju nastalih tegoba otežanog govora, što može dovesti do daljeg pogoršanja disanja. 

Momenat kada glas postane umoran ili hrapav, signalizira odmaranje odnosno dalje sledovanje određenih medikamenata za uspešan oporavak glasnih žica. Često se nastale tegobe mogu uspešno lečiti samostalnom terapijom najčešće prirodnog porekla, dok se kod ozbiljnih stanja zahteva detalja analiza gornjih respiratornih puteva. 

Ukoliko primetite otežan govor koji traje u dužem vremenskom intervalu, izvršite preventivne preglede mogućih cističnih promena glasnih žica. Uz promuklost kao tegobu, vodite računa o stanju štitne žlezde koja veoma često može biti praćena opisanim tegobama.

Pretvorite 8. Mart u dan za pamćenje!

8. Mart je dan kada svet staje na trenutak kako bi odao priznanje svakoj ženi, njenoj snazi, lepoti i posvećenosti. Ali, kako učiniti taj dan posebnim? Kako izabrati poklon koji će preneti sve emocije koje nosimo u srcu i učiniti taj dan zaista nezaboravnim? Upravo o tome govori ovaj tekst, pružajući vam ideje za poklone koji se ne daju svakodnevno i koji će dodirnuti srce svake žene na poseban način.

Настави са читањем „Pretvorite 8. Mart u dan za pamćenje!“

Zavirite u srce beogradskih proslava! Kako se kreiraju nezaboravni trenuci?

Beograd, grad koji nikada ne spava, sa svojom bogatom istorijom, kulturom i neodoljivim šarmom, pruža veliki izbor mogućnosti za organizaciju svečanih događaja koje ostaju upamćene decenijama.

Настави са читањем „Zavirite u srce beogradskih proslava! Kako se kreiraju nezaboravni trenuci?“