Ministri i ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Srbije

Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srbije od 2000. godine do trenutka pisanja ovog članka upravljali su sledeći ministri:

Živanko Radovančev – ministar poljoprivrede u periodu od 25. oktobra 2000. do decembra 2001.

Rođen je 1949. godine u Zrenjaninu. Magistar je tehnoloških nauka. Direktor je zrenjaninskog „Mlekoprodukta“ više od 30 godina. Ministar poljoprivrede bio je u prelaznoj vladi nakon 5. oktobra 2000. Inače, bio je na listi funkcionera SPS i predsednik Saveta za poljoprivredu i selo. U Narodnoj skupštini je bio poslanik u tri mandata. 2013. godine bio je jedan od najozbiljnijih kandidata za funkciju ministra poljoprivrede u rekonstruisanoj Vladi, ali je odbio ponuđeno mesto zbog poslovnih obaveza u svojoj firmi.

Drvengrad, izvor: TT Group

Dragan Veselinov – ministar poljoprivrede u periodu od 25. januara 2001. do maja 2003.

Rođen 1950. u Barandi kod Opova. Redovni je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Počasni je profesor Koledža Svetog Antonija i Londonskog univerziteta. Bio je predsednik Narodne seljačke stranke od 1990. godine, koja od 1996. prerasta u Koaliciju Vojvodina. Imenovan je 25. januara 2001. za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na tom mestu ostaje do 3. marta 2004. Nastavlja da radi na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Stojan Jevtić – ministar poljoprivrede u periodu od 1. jula 2003. do 3. marta 2004.

Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, a doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Jevtić je bio potpredsednik “Agrobanke” od 1986. godine, potom radio u Institutu za istraživanje u poljoprivredi. Direktor filijale  „Aik banke“ 1999. godine. Zamenik ministra poljoprivrede je bio u prelaznoj Vladi 2000, a ministar poljoprivrede i vodoprivrede od 1. jula 2003. do 3. marta 2004. godine. Bio je predsednik Privredene komore Srbije 2007. godine. Na mestu ambasadora Srbije u Belorusiji bio je 2013.

Ivana Dulić-Marković  – ministarka poljoprivrede u periodu od 03. marta 2004. do 20. juna 2006.

Rođena je 1961. godine u Zagrebu. Završila je Poljoprivredni fakultet u Zagrebu, a doktorirala u Beogradu iz oblasti biotehničkih nauka, zaštite bilja i virologije. Od 1985. do 2000. godine radila je u Institutu za istraživanja u poljoprivredi Srbije – Centra za voćarstvo i vinogradarstvo u Čačku. Od 2000. do 2003. godine bila je direktorka Saveznog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse pri Saveznom ministarstvu privrede i unutrašnje trgovine. Kasnije radi kao profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci. Od 03. marta 2004. do 20. juna 2006. godine bila je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije u republičkoj vladi, a nakon toga jedan od njenih potpredsednika. Bila je potpredsednica Vlade Vojvodine. Stručna je saradnica SEEDEV-a (konsultantska kompanija sa sedištem u Beogradu i Zagrebu, koja deluje na prostoru Jugoistočne Evrope i aktivna je na sledećim poljima: lokalni i ruralni razvoj,  agrarna politika, razvoj agrobiznisa, poljoprivredna mehanizacija i evropske integracije).

Goran Živkov – ministar poljoprivrede u periodu od 20. juna 2006. do 1. oktobra 2006.

Goran ŽivkovRođen je 1971. godine u Kikindi. Diplomirao je1996. na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, smer ratarstvo i povrtarstvo. Od juna 1998. do januara 2001. godine radi kao savetnik u Saveznom ministarstvu poljoprivrede, u sektoru za biljne i životinjske genetičke resurse. U periodu od 2001. do 2004. konsultant je u FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), regionalna kancelarija za Evropu. Imenovan je za pomoćnika ministra poljoprivrede u junu 2004, da bi zatim postao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i to od 20. juna 2006. do 1. oktobra 2006. Danas radi kao konsultant EU, FAO, UNDP i Svetske banke. Programski je direktor SEEDEV-a i član Upravnog odbora ProCredit banke u Srbiji.

Slobodan Milosavljević – ministar poljoprivrede u periodu od 15. maj 2007. do jula 2008.

Rođen je 1965. godine u Beogradu, a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvo radno mesto mu je bilo u Institutu za tržišna istraživanja (IZIT) u Beogradu. Od 1996. godine radi kao direktor Centra za konjukturna istraživanja i makroekonomske analize. Radio je i kao ekonomski savetnik predsednika Demokratske stranke dr Zorana Đinđića. Od 2001. do 2004. godine imenovan je za ministra za trgovinu, turizam i usluge u vladi Zorana Đinđića i u vladi Zorana Živkovića. U  2004. godine bio je predsednik Privredne komore Srbije. Radio je i kao profesor na Beogradskoj poslovnoj školi na predmetima Trgovina i Trgovinska politika. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije postao je 15. maja 2007. godine i tu funkciju obavljao do 2008. godine. Objavio je više naučnih i stručnih radova u časopisima, edicijama, i monografijama od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Saša Dragin – ministar poljoprivrede periodu od 07. jula 2008. do 14. marta 2011.

Rođen je 1972. godine u Somboru. Završio je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, gde je magistrirao i doktorirao. Tokom pripravničkog staža, u trajanju od godinu dana, obavljao je poslove saradnika u naučnom radu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od 2001. do danas obavlja poslove asistenta i saradnika na predmetu Fiziologija — veterinarski smer. Od 2004. do 2007. godine obavljao je poslove zamenika sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine. Od 15. maja 2007. godine do jula 2008. godine bio je ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije.

Dušan Petrović – ministar poljoprivrede od 14. marta 2011. do 27. jula 2012.

Rođen je 1966. godine u Šapcu. Osnovu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a Pravni fakultet u Beogradu. Od 1992. do 2000. godine se bavio advokaturom. Izabran je za predsednika SO Šabac 2000-2004. godine. Bio je poslanik u Narodnoj skupštini od 2003. i potpredsednik Skupštine Srbije. Ministar pravde u Vladi Vojislava Koštunice je tokom 2007/2008. godine. Početkom marta 2011. godine postavljen je na mesto ministra trgovine i poljoprivrede sve do kraja mandata te Vlade.  Od 2006. do 2010. godine bio je zamenik predsednika DS-a. Početkom 2013. godine učestvuje u osnivanju nove stranke Zajedno za Srbiju, čiji je predsednik. U martu 2014. ponovo je izabran za narodnog poslanika. Član je Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Goran Knežević – ministar poljoprivrede u periodu od 27. jula 2012 do 2. septembra 2013.

Rodjen je 1957. godine u Banatskom Karlovcu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Bio je direktor poljoprivrednom kombinatu “Servo Mihalj“, Zrenjanin, a od 1990. do 2000. bio je generalni direktor „Servo Mihalj Turista“. Godine 2004. izabran je za predsednika opštine Zrenjanin kao član DS. Dobitnik je priznanja „Gradonačelnik sa vizijom“ 2007. Takođe, bio je i narodni poslanik od 2004. do 2007. Maja 2012. postao je ponovo narodni poslanik na listi “Pokrenimo Srbiju“ i ponovo je izabran 2012. za gradonačelnika Zrenjanina kao član SNS.

Dragan Glamočić – ministar poljoprivrede  periodu od 2. septembra 2013. do aprila 2014.

Rođen je 1968. godine u Futogu. Diplomirao je 1992. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu magistrirao je 1995, a doktorsku disertaciju odbranio 1999. godine. Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 1996. godine, kada je izabran za asistenta pripravnika. Docent postaje 1999, vanredni profesor 2004, a redovni profesor 2009. za užu naučnu oblast o ishrani životinja. Član je Naučno-stručnog saveta za stočarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije i njegov dugogodišnji predsednik. Predsednik Radne grupe za izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2014. do 2024. godine u oblasti stočarstva. Autor je i koautor tri knjige, jedne monografije i pet skripti i napisao više od 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i stručnim časopisima. Autor je dva programska sistema „Sesame“ (za određivanje novčane vrednosti hraniva) i „Multimix“ (za optimizaciju obroka, smeša i premiksa). Član je Američkog udruženja za nauku u mlekarstvu, Društva zootehničara Vojvodine i saradnik Nacionalnog istraživačkog saveta SAD.

Snežana Bogosavljević-Bošković – ministar poljoprivrede u periodu od 27. aprila 2014 do 11. avgusta 2016.

Rođena je u Ivanjici 1964. godine, a diplomirala je na Agronomskom fakultetu u Čačku 1986. Magistrirala je (1990) i doktorirala (1994) na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Redovni je profesor Agronomskog fakulteta u Čačku. Profesionalnu karijeru započela je kao asistent pripravnik iz oblasti predmeta Zootehnika Agronomskog fakulteta u Čačku 1987. godine. Vanredni je profesor od 2000. Od 2006. godine je šef Katedre za Stočarstvo i tehnologiju animalnih sirovina. Angažovana je kao profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama. Autor je i koautor više od 200 naučnih radova objavljenih u domaćim časopisima. Član je Svetske naučne asocijacije živinara. Objavila je više publikacija iz oblasti tehnologije gajenja domaćih životinja. Od 2012. izabrana je za narodnu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Branislav Nedimović – ministar poljoprivrede od 11. avgusta 2016-

Rođen je 1977. godine u Sremskoj Mitrovici gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Narodni je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 2004 do 2008. godine. Bio je gradonačelnik Sremske Mitrovice u dva mandata – 2008. i 2016. godine.

Nastaviće se…

Аутор: admin

Kulturni radnik. Na stalnom putu samoobrazovanja!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *