Šta se dešava kada dobijete nepokretnost kao poklon?

Dobiti nepokretnost kao poklon predstavlja značajan trenutak koji sa sobom nosi brojna pravna, finansijska i emocionalna pitanja. Ova jedinstvena situacija podstiče razmišljanje o različitim faktorima, uključujući zakonske regulative, poreze, praktične korake za prenos vlasništva i moguće posledice ukoliko se taj proces ne obavi na vreme. 

Prenos vlasništva kroz ugovor o poklonu nepokretnosti može se činiti kao jednostavan čin, ali situacije ponekad postanu složene, što može produžiti proces duže nego što se očekivalo.

Koje sve vrste poklona postoje?

Postoje različite vrste ugovora o poklonu koje obuhvataju nekoliko vrsta nekretnina, kao što je zemljište, ali i stambeni i poslovni objekti. Dok ugovori o poklonu mogu da obuhvataju:

  • Nagradni poklon, koji kako mu i naziv kaže proizilazi iz određene darežljivosti. Poklon ovde predstavlja priznanje ili nagradu.
  • Poklon za slučaj smrti je ugovor o poklonu kod kog se predaja poklona odlaže do trenutka smrti osobe koja je spremna da pokloni nekretninu.
  • Poklon sa nalogom ili teretom je onaj u kom poklonodavac zadržava pravo da otkaže ugovor ukoliko poklonoprimac ne izvrši određenu radnju koja se od njega očekuje ili ne poštuje prava koja su poklonodavcu ostala.
  • Mešoviti poklon je onaj u kom se obe strane međusobno obavezane, ali se veća vrednost naknade jednog ugovornika smatra poklonom za drugog.
  • Uzajamni poklon zahteva zaključenje drugog ugovora o poklonu kako bi prvi ugovor imao efekat. 
  • Poklon zasnovan na moralnoj dužnosti je onaj koji uključuje bliske srodnike, supružnike ili prijateljske odnosi.
  • Poklon u opštekorisne svrhe je je darovanje koje se čini sa namerom da se podrže ili finansiraju određeni društveno korisni ciljevi.

Prenos vlasništva i pravni postupak

Da bi osoba kojoj se nekretnina poklanja postala vlasnik iste, nije dovoljno da overi ugovor, pa čak ni da stupi u posed nekretnine. 

Prema zakonskim odredbama on postaje vlasnik nekretnine, tek upisom u katastar nepokretnosti. Zato je izuzetno važno da poklonoprimac odmah nakon overe ugovora podnese nadležnom katastru nepokretnosti zahtev da se upiše kao vlasnik.  

Ko određuje visinu poreza za nekretninu?

Poreska uprava utvrđuje tržišnu vrednost nekretnine radi obračuna poreza, dok stranke imaju pravo da ulože žalbu na poresko rešenje ako misle da je procenjena vrednost nekretnine od strane Poreske uprave previsoka u poređenju s tržišnom vrednošću, što se ponekad dešava u praksi. 

Ko plaća porez za poklonjenu imovinu?

Svaki ugovor o poklonu nepokretnosti sa sobom nosi i obavezu plaćanja poreza, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava. Ali, dešava se da u određenim situacijama poklonoprimalac bude oslobođen plaćanja ovog poreza. 

To se dešava kada nekretninu naslede naslednici prvog naslednog reda, koji nemaju obavezu plaćanja poreza na poklon nepokretnosti. S druge strane, naslednici drugog naslednog reda plaćaju porez u visini od 1,5% tržišne vrednosti nekretnine, dok sva ostala lica plaćaju porez u visini od 1,5% tržišne vrednosti nekretnine.

Provera eventualnih tereta ili hipoteka na poklonjenoj nepokretnosti

Kada dođe do toga da se nepokretnost poklanja kao dar, od suštinske je važnosti sprovesti temeljnu proveru eventualnih tereta ili hipoteka koje bi mogle da postoje na toj nepokretnosti. 

Ova provera je neophodna kako bi se obezbedilo da poklonprimalac ne bude suočen s neželjenim finansijskim ili pravnim posledicama. Tereti ili hipoteke mogu uključivati dugove ili obaveze koje su prethodni vlasnici, a koje bi putem ugovora o poklonu mogle da pređu na novog vlasnika. 

Kako bi se izbegle neprijatne situacije, najbolje bi bilo angažovati stručno lice, odnosno advokata, kako bi se sprovela temeljna analiza pravnog stanja nepokretnosti. Pritom, advokat može da proveri i da li je nekretnina opterećena potraživanjima trećih lica, ali i to da li treće lice polaže prava na nekretninu.

Važnost pravne analize i konsultacije prilikom primanja poklona nepokretnosti

Kada dođe do toga da vam neko pokloni nekretninu, bez obzira na to koliko velikodušno ili primamljivo to može zvučati, važno je obratiti pažnju na sve pravne aspekte koji prate takvu transakciju. 

Pravna analiza će vam omogućiti da detaljno proučite prava vlasništva, potencijalne terete, ograničenja i hipoteke koje mogu utjecati na nekretninu. Kroz savetovanje s iskusnim pravnicima, možete bolje razumeti sve zakonske obveze i porezne implikacije koje prate primanje poklona nepokretnosti. 

To će nas zaštititi od mogućih problema i nepredviđenih situacija koje bi mogle proisteći iz nepažljivog prihvatanja takvog dara. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *