Zaštitna oprema nekada i sada

Kada se pomene HTZ oprema, šta prvo pomislite?

A kako vi definišete LZO opremu?

Mnogi različito nazivaju zaštitna odela, šlemove, cipele i ostalu opremu. Mnogo je izraza koji se preklapaju, a u upotrebi su HTZ oprema, zaštitna oprema, sigurnosna odeća, obuća, i sl. No, pre nego što krenemo sa objašnjavanjem i ukazivanjem na značaj zaštitne odece, prvo da razjasnimo sam naziv.

Kada je počela da se koristi lična zaštitna oprema?

Oduvek su, čini se, radnici pokušavali da se zaštitne tako što su nosily adekvatnu opremu na radu. Neki oblici zaštite krenuli su odmah sa radom da se koriste, a neka zaštitna odeća je vremenom nastala. Ipak, sama zaštitna odeća stara je koliko i sam rad.

A kako je to bilo nekada u praistoriji?

Kao najstariji oblici zaštite navode se drvo i naoštreno kamenje koji se mogu uočiti na listovima i sačuvanim tragovima prošlosti na koži. U svakom slučaju, čovek je od samog početka tražio načine da se brani, ali i zaštiti od nepredviđenih situacija i rizika. Vremenom kako je civilizacija napredovala, tako su se usavršavali i način zaštite, a samim tim i nastajala odeća, pa i zaštitna oprema.

Sa prvom industrijskom revolucijom dolazi do velikog buma i razvoja opreme sredom 18. veka. U upotrebi su bili prirodni materijali kao što su metali, staklo, koža životinja i pamuk. A sa razvojem industrije dalje se razvijala i zaštitna oprema za rad koja je već u 20. veku dobila otprilike oblik u kakvom se i danas koristi.

Od polovine 20. veka je u upotrebi izraz HTZ oprema. Skraćeica HTZ znači higijensko-tehničku zaštitu. Iako je ovaj pojam danas pomalo prevaziđen, on se još uvek koristi. Usled daljeg razvoja industrije u poslednjih dvadeset godina dolazi do preciznijih podela i unapređivanja same zaštitne opreme. Zato danas postoje različiti propisi i strandardi kako evropski tako i domaći, a polako se promenila i sama perspektiva kada je reč o zaštiti na radu i ljudima koji se bave opasnim poslovima.

LSZ ili HTZ oprema

Da li znate za šta služi skraćenica LSZ?

Izraz LSZ oprema može se pronaći u brojnim pravilnicima i standardima koji su se ranije koristili, a znači lična zaštitna sredstva. Pored ove skraćenice može se naći i LZO što znači lična zaštitna oprema, a od 2011. Godine u Pravilniku o ličnoj zaštitnoj opremi usvaja se izraz LZO. Zato se danas u zakonskom smislu najpre koristi izraz lična zaštitna oprema. Ovo se isključivo odnosi na opremu koja se koristi na radu kako bi se zaštitili glava, vrat, oči, sluh ili disajni organi, ali i kako bi se mogućnost pada i povrede radnika svela na minimum.

Postoji nekoliko različitih klasifikacija HTZ opreme, a jedna od njih opremu deli na sledeći način:

  • Radna i zaštitna odeća;
  • Oprema za rad na visini;
  • Oprema za zaštitu lica, vida i sluha;
  • Oprema za zaštitu glave i disajnih organa;
  • Oprema za zaštitu ruku;
  • Zaštitna i radna obuća;
  • Dodatna oprema za zaštitu i bezbednost radnog prostora.

Tehnologija izrade zaštitne opreme iz dana u dan napreduje, tako da se na tržištu može pronaći oprema koja je prijatna, lagana i udobna i što je najvažnije, oprema koja ima visok stepen zaštite.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *